Introducing: The E-XCHANGE

I’ve been wanting to share this for a while. Bursting with excitement! At Herman Brood Academie I’ve been working on the E-XCHANGE: cross-institutional masterclasses hosted by varying affiliated institutes.

Sounds fancy, but it really is just an amazing opportunity to learn about music industries abroad from teachers around the world while meeting your future international colleagues.

These masterclasses are only accessible to students and teachers from the affiliated institutes (list below) and the sign-ups links are provided via the institutes. I’d say that would have been pretty damn cool to be able to attend when I was studying back in the days🔥💪

+ Herman Brood Academie, the Netherlands
+ Leeds Conservatoire, UK
+ Columbia College Chicago, USA
+ Fontys Rockacademie, the Netherlands
+ Popakademie, Germany
+ Linnaeus University, Sweden
+ Ballyfermot College of Further Education, Ireland
+ University of the Highlands and Islands, Scotland

Hooghangend fruit

Afgelopen week kwam ik door een blog van Tim Kroesbergen (inclusie & toegankelijkheidsspecialist) op de website van Rebecca ter Mors terecht. Een blog die mij daar opviel ging over inclusie in het onderwijs. De strekking: door corona hebben we online onderwijs zien werken, een vorm die hoognodig moet blijven bestaan naast fysiek onderwijs als we onderwijs toegankelijker willen maken. Ik wil daar zelfs een stap verder in gaan: toegankelijkheid moet de absolute basisvoorwaarde zijn voor post-corona onderwijs.

En dat het onderwijs toegankelijker kan en moet lijkt geen twijfel over te bestaan. Te pas en te onpas wordt de hippe onderwijsterm ‘Passend Onderwijs’ rondgeslingerd als gouden oplossing, om vervolgens als een vis op het droge naar lucht te happen. Want een populaire doelstelling roepen is makkelijk. Het werk verzetten om dat doel te bereiken is dat minder. 

Resultaat? ‘Laaghangend fruit’. Wat eigenlijk betekent: wat kunnen we veranderen, zonder al te veel te moeten veranderen. In de praktijk komt dat neer op steeds meer individuele begeleidingsplannen. We passen het één en ander aan voor de enkeling die niet het reguliere traject kan lopen vanwege beperkingen (fysiek, mentaal, sociaal, huiselijk) en dan is het opgelost.

Alleen die enkeling blijkt steeds vaker geen enkeling meer te zijn. De corona pandemie en de effecten daarvan hebben een blijvend effect op de manier waarop studenten kunnen en willen deelnemen aan het onderwijs. Het legt tevens pijnlijk bloot wat studenten met beperkingen altijd al ervaren: onderwijs wordt uiteindelijk georganiseerd aan de hand van structuren en protocollen. En daar pas je in, of niet.

Hoe groot de wens of visie dus ook is ten aanzien van het centraal stellen van de mens, hoe groot de noodzaak voor die centralisering van de mens zich door de pandemie ook heeft laten zien, uiteindelijk wint nog steeds de angst (voor de moeite, de energie, de twijfel in het proces) die het kost om onderwijs écht passend te maken. 

Dus tijd voor hooghangend fruit. Schudden aan de boom. Want wat nou als studenten geen individuele plannen nodig hebben en het hele onderwijs georganiseerd wordt vanuit toegankelijkheid? Geen tientallen individuele plannen waar je van alles voor moet aanpassen in je reguliere dagelijkse onderwijs maar lessen waar iedereen goed aan kan mee doen?

Riddle me this: ‘What are we?’

“Dave?”

“Dave.”

“DAVE!”
“Dude! What the..!”
“Wake up! Someones coming.”
“For real?!”
“Yea yea, just keep it down. Don’t wake the others.”
“You think this will be it?”
“Pfff, it needs to be or I’m gone with the wind.”
“Oh man, I hope it’s a kid and we’ll go together.”
“Dave, I like you, you know that. You’re my best friend. But if I can go with Walter…”
“Are you still on this?”
“Hell yeah, have you smelled him?!”
“There’s no way around his smell…”
“Right! He must be HUGE”
“I’m sure he is.”
“Ugh, every night I dream of moving downwind with him and settling down together”
“Oh don’t remind me! You dream out loud, remember?”
“Right.”
“Now shut it and focus. It’s getting closer.”

“Are you hearing what I’m hearing?!”
“Definitely a positive on two adults and a kid.”
“Dave. I think it’s two kids… Wait… Yes, yes… TWO KIDS!”
“SHIT! You’re right! And they’re running! This could be it! It must be it!”
“Oh man. I am dying to move on my own”
“I know! So many springs wasted.”
“And with all those humans in lockdown…”
“Right, right. No kids playing outside.”
“But a change is coming my friend!”
“Yes I can feel it!”
“Wow, that change is actually coming real close now!”
“I love you man! It’s been a pleasure!
“Dave, you know what. I take it back. I don’t really need Walter. It would be amazing to move downwind with you.”

“Dave?”

“DAAAVEEE!”

Is it just me?

Anyone else feel like people think you got your shit together and work consistently and in perfect paralel on all of your projects, all the while you are actually jumping back and forth peaking randomly, which is usually not when things need to get done but when time is running out or your inspiration was sparked on a very inconvenient time, and then you find yourself cancelling stuff that was planned months ago because you are stuck in your flow?

‘Heb je toevallig ADD?’

Vraagt de man die mij inmiddels een tijdje op Instagram volgt. Het leek hem op te vallen dat ik stoeide met plannen en dat behoefde een verklaring. Direct typte ik mijn reactie met een volledige inkijk in mijn huidige situatie als antwoord op zijn vraag. Context ontbreekt tenslotte nogal eens op social media, dus waarom die niet bieden? Maar terwijl ik typte begreep ik steeds minder waarom ik mijn doodnormale situatie aan het uitleggen was. Ik stuurde die reactie uiteindelijk niet. Want er kwam een nieuwe vraag in mij op: hoe komt het dat deze man een verklaring zocht voor mijn gestoei anders dan: that’s just life?

Toch een stukje context dan in de vorm van een wiskundige som:

Moeder van puberende peuter +
Partner van werkende man +
Eigen baan in het onderwijs +
Studie ernaast aan het afronden +
Aankoop nieuw huis +
Verbouwing +
Oh ja, ook nog zwanger +
———— (gedeeld door)—————
Coronamaatregelen
= <vul antwoord in>

Hint: het is geen stoornis (hoewel daar niks mee zou zijn).

Mijn praktijkondersteuner noemt het depressieve klachten, de arbodienst een gevolg van een combinatie van ingrijpende live-events en mijn verloskundige een hormonaal mechanisme van het lichaam om de focus te verleggen.

Wat het is maakt in dat opzicht ook niet uit. Mijn hoofd werkte helemaal niet meer en ik heb hard geknokt de laatste maanden om nu op zo’n 40% te kunnen functioneren van wat ik gewend was. Maar niets hiervan was niet volledig logisch en, belangrijker nog, komt ontzettend veel voor. Zo’n ADD-vraag komt dan ook vooral voort uit het niet gewend zijn aan het zien en horen over ‘normale’ struggles. En dat valt de vrager niet eens kwalijk te nemen.

Op social media delen we doorgaans vooral de dingen die lukken in het leven. Ik kies ervoor om ook het stoeien te laten zien. Het mooie daarvan is dat anderen zich herkennen en normaler voelen – en het helpt mij verwerken en voelt als een eerlijker verhaal. Het lastige daarvan is dat wij inmiddels zo gewend zijn aan de succesverhalen, dat we het stoeien met het leven zijn gaan zien als iets slechts of enkel mogelijk als je een stoornis hebt. In plaats van het te zien voor wat echt is: noodzakelijk en normaal.

Natuurlijk is het goed dat je scherp bent op destructieve patronen. En een diagnose zoals bijvoorbeeld ADD kan iemand helpen om zichzelf beter te begrijpen en minder in dezelfde valkuilen te stappen. Maar dergelijke labels versterken ook het idee dat een mens zonder diagnose zorgeloos door het leven zou moeten kunnen wandelen zonder af en toe te stoeien.

Mijn verstuurde reactie was uiteindelijk een vraag om context. Want als ik niet wist waar de vraag vandaan kwam, hoe zou ik dan een bevredigend antwoord kunnen geven? En zo werkt het ook met labels. Om tot handvatten te komen die ook echt helpen is het nodig om te onderzoeken welke struggles er achter een vermoedelijke label zit. En dan kom je wellicht zelfs wel tot de conclusie dat dat labeltje uiteindelijk helemaal niet meer nodig is.

Tree pose

Vorig jaar schreef ik een stuk onderwijsvisie voor mijn studie. Dit jaar moest ik dat teruglezen en herzien. Dit stuk hoeft wat mij betreft niet herzien te worden.


Eens in de zoveel tijd duw ik mijzelf weer eens in een yogales, wetende dat het stilte-moment en voelen wat er echt in mijn lijf gebeurd altijd winst oplevert. Onze yogadocent heeft de gewoonte om met thema’s te werken. Een soort opdracht voor jezelf tijdens de les. Veelal voelen die opdrachten zweverig en abstract aan. Af en toe maakt ze deze heel praktisch en concreet. Op deze bewuste dag was ik van huis gevlucht om te ontsnappen aan mijn writers block in deze visie opdracht (lees hier gerust studie-ontwijkend gedrag) en een jengelde zoon van 1,5. Alsof the universe mijn knelpunt had opgemerkt belandde ik in een yogales die een verbinding wist te leggen en nieuwe inspiratie te ontketenen.

Bij de start van de les had de docent een introductie van het thema gedaan, voor mij op dat moment volledig zweverig en abstract: holisme. Ik zat ook helemaal niet te wachten op nog meer informatie en denkwerk, ik wilde even mijn gespannen bureaustoel-lijf stretchen en hoofd uitzetten. Maar terwijl ik in een tree pose met één been op de grond stond te wiebelen maakt ze het thema tastbaar en persoonlijk. ‘Als je niet stevig staat is dat geen probleem, sommige dagen lukt het beter dan andere. Gebruik het wiebelen om te kijken waar de disbalans vandaan komt. Slaap je goed of is je lijf moe? Ben je aan het piekeren en niet echt hier? Wat heb je gegeten, krijgt je lijf goede voedingsstoffen? Hoe voelt de mat onder je voeten, is het glad? Holisme is zien dat al die verschillende facetten onderdeel van het geheel zijn en allemaal een belangrijke rol spelen om stevig te kunnen staan’.

Onderweg naar huis nam ik het thema in mijn hoofd mee en viel er een kwartje. Waar ik holisme altijd had beschouwt als iets met plantjes, bloemetjes en bijtjes, werd mij in de tree pose duidelijk dat een holistische kijk universeel kan zijn. Sterker nog, ik begon voorzichtig te vermoeden dat ik een nogal holistisch-overtuigde kijk op onder andere het onderwijs had. Toen ik mijn vermoeden besprak met mijn studiecoördinator en collega’s bevestigde zij mijn holistische kijk en drive tot verbinding. Ik was praktisch zelf de verbinding.

Terwijl deze openbaring een plek zocht kwamen er steeds meer voorbeelden tot mij van momenten waarop deze holistische kijk in onderwijs overduidelijk werd. Zo vond ik het altijd verbazingwekkend dat docenten die al meer dan 5 jaar op dezelfde school werkten de conciërges en schoonmakers niet kende. Hun blik is meestal eerder naar buiten gekeerd, naar de beroepspraktijk, de plek waar de studenten uiteindelijk terecht komen. In de vernieuwing van het onderwijs komen dan ook vaak voorstellen naar boven om de beroepspraktijk meer te betrekken. Termen als hybride, blended, regioleren en boundary crossing zijn hot topic. Bijna nooit zijn er plannen (of zelfs motivatie) om de verbinding binnen de school te verstevigen, en dan bedoel ik niet enkel tussen docenten. Dat is mijn inziens niet eens alleen een gemiste kans. Het is een absolute bedreiging voor het succes van vernieuwing in het onderwijs.

Want neem nog maar eens die tree pose en het verhaal van de yogadocent voor je. Denken dat enkel en alleen docenten en professionals uit de praktijk (kracht en focus) bepalend zijn voor je succes (stevig staan) zorgt ervoor dat je je volledig blind staart op de invloed op dit succes vanuit andere intern betrokken partijen zoals conciërges (betrouwbare mat) en kantinemedewerkers (goede voeding). Een verbindende docent is voor mij een docent die zich bewust is van de eigen beperkte en gemeenschappelijke rol in de balans en het potentiële succes van het onderwijs. Vanuit deze kijk op onderwijs is integratie van generieke vakken in beroepsspecifieke vakken, en andersom, dan ook niet enkel en mogelijkheid die ad hoc wel eens benut kan worden, maar een basisbehoefte.

How I used my #blackouttuesday (and will be using my time daily) to further educate myself and my students, friends and family on racism

Selecting and following Instagram accounts of powerful black women and men, institutions and organizations (examples: @dustinthierry; @hasnaelmaroudi; @dionneverwey; @sagidcarter; @kozwartepiet; @colorofchange; @the_blackarchives; @thewhiteshift)


Re-reading ‘Roofstaat’ and buying more books alike (ordered: Hallo witte mensen; Small Island, Woman, Race & Class; Girl, Woman, Other)


Selecting and following podcasts on anti-racism work (newly followed: Raising White Kids, with Jennifer Harvey; About Race; Angelique’s Voice Notes; Dipsaus)


Selecting books to buy next for my son where he doesn’t just see white boys or hero’s, but also black and female (put on my to-buy-next list: Black Girl Magic; Elke dag iemand anders; Ada Dapper, wetenschapper)


Adding movies and documentaries about race and racism to ‘My List’ on Netflix (added: 13th; Dear White People; See You Yesterday; American Son)


Selecting 10 articles to read in the upcoming 10 days (saved i.a.: Antiracist checklist for whitesPrinciples for White Affinity Study GroupsWhen Feminism Is White Supremacy in HeelsWhy White People Freak Out When They’re Called Out About Race)


You can’t expect things to change,
if you’re not willing to put in the work.
Get to work!


Investigate yourself? Resources for anti-racism work:

https://docs.google.com/document/d/1BRlF2_zhNe86SGgHa6-VlBO-QgirITwCTugSfKie5Fs/mobilebasic
https://www.nytimes.com/2019/05/29/books/review/antiracist-reading-list-ibram-x-kendi.html
https://twitter.com/hannests/status/1267351815135387652
https://www.forbes.com/sites/juliawuench/2020/06/02/first-listen-then-learn-anti-racism-resources-for-white-people/#4dc463bf16ee
https://www.jennaarnold.com/resources
https://www.rachelricketts.com/antiracism-resources
https://blog.fracturedatlas.org/resources-for-white-people-to-learn-and-talk-about-race-and-racism-5b207fff4fc7
https://www.dismantlingracism.org/

Have more tips to read, watch or listen to? Let me know!

Illustration: Mikyung Lee for Guardian US

Als je boos bent over de Dam, dan begrijp je nog steeds niet hoe hoog de nood is

Het is dinsdag 2 juni.
De tweede dag van Keti-Koti maand, nationale herdenking van de slavernij.
De dag waarop de muziekindustrie kiest om mee te vechten: #theshowmustbepaused
De dag van de soldariteitsdemonstratie in mijn woonplaats Den Haag: #blacklivesmatter
De dag na de versoepeling van een lange periode strenge maatregelen.
De dag waarop breed verspreidde verontwaardiging heerst over de demonstratie op de Dam.

Er is al veel geschreven en gezegd.
Laat mij er toch dit aan toevoegen.

Die verontwaardiging die velen nu voelen over de grote samenkomst in tijden van Corona, is dezelfde verontwaardiging die je voelt bij onrustige protesten waarbij eigendommen worden vernield en personen in gevaar worden gebracht (iets met tractoren…).

Laat je echter niet verwarren door de rustige en vreedzame sfeer of woorden als ‘demonstratie’.
Wat zich gisteren op de Dam afspeelde was geen herdenking zoals die op 4 mei.
Wat zich gisteren op de Dam afspeelde was een protest.

De Dikke Vandale beschrijft het woord ‘Protest’ als volgt: ‘uiting van verzet’. Synoniemen: ongehoorzaamheid, tegenspraak, opstand, rebellie, recalcitrantie.

Als je boos bent over de Dam, dan begrijp je nog steeds niet hoe hoog de nood is.
Als je boos bent over de Dam, dan ben je jezelf niet (voldoende) aan het onderwijzen.
Als je boos bent over de Dam, dan werk je nog niet actief mee aan een anti-racistische samenleving.

Om die reden zal ik vanavond wel (met mondkapje en op 1,5m) aanwezig zijn bij het protest in Den Haag én mijn eigen platform gebruiken om te onderwijzen.

Gaat het confronterend zijn om te leren hoe onbewust je dagelijks bijdraagt aan een racistische samenleving? Absoluut.
Gaat het makkelijk en snel lukken om 400+ jaar aan racistische verhoudingen van ons af te schudden? Nee.
Steken we daarom maar de kop in het zand en hopen we dat ‘de discussie’ wel overwaait? Hell fucking no.

We got work to do
#enoughisenough