Gedenkboek Scheveningen

Iniatiefnemer & projectleider

Gedenkboek Scheveningen: ontstaan vanuit verlies, gemaakt in dankbaarheid, met de kracht en hoop te troosten, om zo onze liefde voor elkaar en de zee te delen.

Op 11 mei 2020 verloren we op Scheveningen vijf watermannen aan de zee. In de stortvloed aan steunbetuigingen werden niet alleen herinneringen over en met Mathijs, Max, Joost, Sander en Pim zelf gedeeld, maar weerklonk ook de verbinding die werd ervaren met hun visie op het leven en relatie met de zee. Dit komt nu samen in een speciaal gedenkboek.

Er werd zichtbaar gezocht naar manieren om het gezamenlijke verdriet en de verbintenis met de zee te uiten. Woorden vonden hun weg naar tientallen zelfgeschreven gedichten, vijf haringen verschenen geverfd op de betonblokken van het Noordelijk havenhoofd en adembenemende beelden van onze Noordzee gingen de hele wereld over.

In dit licht ontstond de behoefte een tijdloos gezicht te geven aan de liefdesrelatie die zij, en velen van ons, onderhouden met de zee. Zo ontstond het idee een gedenkboek te maken, ter nagedachtenis aan de vijf watermannen. Een boek waarin deze relatie met de zee tot uiting komt, dankzij de schenking van gedichten en de belangeloze medewerking vanuit verschillende vakgebieden: fotografie, illustratie en ontwerp. Een boek ontstaan vanuit verlies, gemaakt in dankbaarheid, met de kracht en hoop te troosten om zo onze liefde voor elkaar en de zee, te delen.

Het resultaat is een mooi vormgegeven boek bestaande uit 80 pagina’s vol foto’s, illustraties en gedichten. Het boek is inmiddels niet meer fysiek te verkrijgen, maar kan op de Muzee website wel digitaal ingekeken en gelezen worden.

Dit initiatief in gebouwd op volledige vrijwilligheid en toewijding. Dank gaat uit naar alle inzenders van gedichten, de fotografen die materiaal en tijd beschikbaar stelden, Bas Spaans voor het ontwerp van de inmiddels bekende 5 vissen, Willem Cattersel voor de prachtige illustraties in dit boek, art-director en grafisch vormgever Dim Rooker, Jou Hermans en Marinus Joris voor het mede samenstellen en Anna Oosterling en Hans van den Broek als initiatiefnemers van dit bijzondere gedenkboek. 

Deze bundel is uitgegeven en mogelijk gemaakt door Nearchus. Nearchus is een uitgeverij binnen de Sleipnircoöperatie, een groep bedrijven die op een andere manier economie bedrijft, met als inspiratie het sociale driegeleding principe.