Book: Siggy wil Surfen / Siggy Wants to Surf

De tweede druk is binnen en de webshop is weer gevuld!
The second press has been delivered and the webshop restocked!

Fysieke verkoop mogelijk bij:
Boekhandel Paagman / Frederik Hendriklaan, Den Haag
Speelgoedwinkel de Wissel / Van Boetzelaerlaan, Den Haag
Roda (kantoor)boekhandel / Piet Heinstraat, Den Haag
Elvis & Otis / Prins Hendrikstraat, Den Haag

Inkijkexemplaren zijn te lezen bij:
Oma Toos / Dr. Lelykade 3r, Scheveningen
Muzee Scheveningen / Neptunesstraat, Scheveningen
Tigershark coffee / Badhuisstraat, Scheveningen
Ief & Ido coffee / Prinsestraat, Den Haag
Haley’s Comet Breakfastclub / Piet Heinstraat, Den Haag

Nederlands persbericht (English below)
Maandag 25 juli 2023

Scheveningse auteur debuteert met uniek
tweetalig prentenboek over surfen

Scheveningen is een auteur en surfboek voor kinderen rijker met de publicatie van Siggy wil surfen. Of ook wel: Siggy Wants to Surf. Het prentenboek bevat namelijk één verhaal in twee talen: Nederlands en Engels. Het boek is het schrijversdebuut van Anna Oosterling en op vrijdag 7 juli in de voorverkoop gegaan. Half augustus is de officiële presentatie bij surfschool The Shore in Scheveningen.

Siggy woont in Scheveningen aan zee en wil graag surfen. Dat is alleen niet zo makkelijk als ze denkt. Gelukkig krijgt ze hulp uit onverwachte hoek. Met tips van herkenbare zee- en strandobjecten, zoals de vuurtoren en de golfbreker, leert Siggy surfen. Maar vooral leert ze dat het niet alleen om presteren draait.

Geen traditioneel kinderboek
Siggy wil surfen is in vele opzichten geen traditioneel kinderprentenboek. In de illustraties van Elzeline Kooy (o.a. de Volkskrant) zijn de personages geen menselijke figuren en hebben objecten juist menselijke kenmerken, zoals armen en benen. Ook is het verhaal inclusief en worden bijvoorbeeld stereotypen over gezinssamenstelling en gender in de sport impliciet doorbroken.

Tweetalig boek voor een tweetalige stad
Het boek is tevens om te draaien, zodat het verhaal in zowel het Nederlands als het Engels kan worden gelezen. Dit maakt Siggy wil surfen een waardevolle toevoeging aan de Haagse boekenkast. Niet alleen voor het toenemende aantal tweetalige gezinnen in Den Haag, maar ook voor Nederlandstalige ouders die op een laagdrempelige manier de Engelse taal willen oefenen met hun kinderen.

Surfen op de kaart
Het idee voor het prentenboek kwam voort uit de eigen ervaring van de auteur als surfer, docent en moeder van een kleuter en peuter. De laatste jaren wordt (golf)surfen steeds populairder, niet alleen onder jongvolwassenen. In surfdorp Scheveningen zijn de surflessen en surfkampen voor kinderen razend populair en kunnen peuters vanaf 2 jaar al op ‘surfles’. Lesboeken over surfen zijn er steeds meer, maar een leuk en leerzaam prentenboek was er nog niet. Met Siggy wil surfen brengt Oosterling daar verandering in.

Debuterend auteur
Een verschil maken en impliciete leermomenten ontwerpen is de auteur niet vreemd. Oosterling (33) is creatief strateeg, onderwijsontwikkelaar en docent aan de Herman Brood Academie en ‘gepensioneerd’ tourmanager van onder andere Typhoon en Chef’Special. Haar veelzijdigheid blijkt uit de uiteenlopende projecten die ze de afgelopen jaren heeft geïnitieerd en gerealiseerd. Toch loopt er een duidelijke rode draad door haar werk: de mens in verbinding, reflectief en continu in ontwikkeling.

Siggy wil surfen/Siggy Wants to Surf is het eerste, maar niet het laatste kinderprentenboek van Anna Oosterling. Het volgende tweetalige kinderprentenboek staat gepland voor 2024.

Geschreven door Anna Oosterling
Illustraties door Elzeline Kooy
Redactie & vertaling door Maud Bovelander & Susanna MacDaniel

English press release
Tuesday 25 July 2023

Local Debut Author Publishes Unique Bilingual Picture Book About Surfing

Scheveningen has gained an author and a unique children’s book about surfing with the publication of Siggy Wants to Surf/Siggy wil surfen. This bilingual picture book tells one story in two languages: English and Dutch. The book by debut author Anna Oosterling has been available for presale since Friday 7 July. The official presentation, hosted by the Scheveningen surf school The Shore, will follow in mid-August.

Siggy lives by the beach in Scheveningen. All she wants is to learn how to surf. But it’s not quite as easy as it looks… Fortunately, she doesn’t have to go it alone. With a little help from familiar sea and beach objects, like Lighthouse and Breakwater, Siggy learns to surf. But more importantly, she learns that it’s not just about succeeding.

Unconventional
Siggy Wants to Surf is an unconventional children’s book in several ways. Illustrated by Elzeline Kooy (de Volkskrant), the characters do not resemble humans, while objects have human features like arms and legs. The book’s text and illustrations are also inclusive, implicitly challenging stereotypes about family structure and gender.

Bilingual book for a bilingual city
The book can be read in either English or Dutch by simply flipping it over. This makes Siggy Wants to Surf a valuable addition to any bookshelf, whether it’s in the home of one of the many bilingual families in The Hague or Dutch-speaking parents who would like to help their children practise English.

Putting surfing on the map
For the story, the author drew on her own experiences as a surfer, teacher, and mother of two young children. Surfing is on the rise in the Netherlands, and not just among young adults. The Hague’s very own hotspot for surfers, Scheveningen, offers incredibly popular surf lessons and surf camps for children, as well as introductory lessons for toddlers as young as 2 years old. While plenty of surfing books exist, Siggy Wants to Surf is the first of its kind – a children’s picture book about surfing that is both entertaining and educational.

Debut author
Being a trailblazer and designing implicit learning situations comes naturally to the author. Oosterling (33) is a creative strategist, educational designer and teacher at Herman Brood Academie and a semi-retired tour manager of music artists like Typhoon and Chef’Special. Her versatility is illustrated by the wide range of projects she has initiated and realised over the years, linked by a common thematic thread of human connection, reflection, and continuous personal development.

Siggy Wants to Surf/Siggy wil surfen is Anna Oosterling’s first picture book, but it won’t be her last. Her next bilingual children’s picture book is expected to be published in 2024.


Story: Anna Oosterling
Illustrations: Elzeline Kooy
Text editing & translation: Maud Bovelander & Susanna MacDaniel